میخ معمولی ساده

میخ معمولی ساده

میخ معمولی ساده

رسانه جدید
مــاده اولیـه: فولاد کم کربن
شکــل ســر: گرد - شطرنجی
شکــل نـوک: الماسی بلند
شکــل سـاق: ســاده
قطــر میــخ: 6.50 -1.25 میلیمتر
طـول میــخ: 250 - 12 میلیمتر
بدون پوشش
  • بسته بندی جدید

  • PRODUCT-COMMON NAIL PACK

  • PRODUCT-COMMON NAIL PACK

  • PRODUCT-COMMON NAIL PACK

  • PRODUCT-SMOOTH COMMON NAIL

Loading

 

گیج میخ  قطر  طول  شکل ساق  وزن خالص/کارتن
18* 1.25میلیمتر 12-25میلیمتر

ساده


25 کیلوگرم

حاوی 8جعبه 3.125 کیلوگرم

17 1.45میلیمتر 25-38میلیمتر
16 1.65میلیمتر 25-38میلیمتر
15 1.80میلیمتر 25-38میلیمتر
14 2.10میلیمتر 25-50میلیمتر
13 2.40میلیمتر 25-60میلیمتر
12

2.75میلیمتر

25-60میلیمتر
11 3.00میلیمتر 40-90میلیمتر
10 3.40میلیمتر 40-90میلیمتر
9 3.75میلیمتر 60-100میلیمتر
8 4.20میلیمتر 50-100میلیمتر
7 4.50میلیمتر 100-125میلیمتر
6 5.15میلیمتر 150میلیمتر
5 5.60میلیمتر 175میلیمتر
4 6.00میلیمتر 150-200میلیمتر
 6.60میلیمتر 225-250میلیمتر
  * میخ گیج 18 بدون سر با سفارش مشتری تولید می شود.                       

 

تعداد بازدید: ۱,۸۸۴
موردی یافت نشد.