هارد پیچ / محصولات / مفتول صنعتی و ساختمانی

مفتول صنعتی و ساختمانی

سیم مفتول صنعتی بدون پوشش
ماده اولیـه : فولاد کم کربن
قـطــــــر : 6 - 0.8 میلیمتر
بسته بندی : کلاف
بدون پـوشش
سیم مفتول صنعتی  با پوشش مس
ماده اولیـه : فولاد کم کربن
قـطــــــر : 3.0 - 0.8 میلیمتر
بسته بندی : کلاف
پـــو شش : مس
سیم مفتول آنیل شده
ماده اولیـه : فولاد کم کربن
قـطــــــر : 6 - 1.20 میلیمتر
بسته بندی : کلاف
آنیل شده
مخصوص مصارف ساخت و ساز