هارد پیچ / محصولات / ابزار بادی

میخکوب و سوزن کوب

سوزن کوب سری 35-مدل HB3515
سوزنکوب سوزن سری 35
برند: NIV
مدل: HB3515
سـوزن مصرفی: سری 35
طــــول سوزن: 18,15 میلیمتـر
سوزن کوب سری 14-مدل N851F
سوزنکوب سوزن سری 14
برند: NIV
مدل: N851F
سـوزن مصرفی: سری 14
طــــول سوزن: 50 - 25 میلیمتـر
سوزن کوب سری 92-مدل 9240B
سوزنکوب سوزن سری 92
برند: NIV
مدل: 9240B
سـوزن مصرفی: سری 92
طــــول سوزن: 40 - 20 میلیمتـر
میخکوب میخ تی - T50SA
میخکوب میخ T
برند: NIV
مدل: T50SA
میـخ مصرفی: سری تیپو
طول میخ مصرفی: 50-15 میلیمتـر
سوزن کوب سری 10J-مدل 1025J
سوزنکوب سوزن سری 10J
برند: NIV
مدل: 1025J
سـوزن مصرفی: سری 10J
طــــول سوزن: 25 - 10 میلیمتـر
میخکوب میخ تی ان- ST64
میخکوب میخ TN
برند: NIV
مدل: ST64
میـخ مصرفی: سری TN
طول میخ مصرفی: 64-18 میلیمتـر
میخکوب میخ اسکا/اف-F50
میخکوب میخ اسکا/اف
برند: NIV
مدل: F50
میـخ مصرفی: سری اسکا/اف
طول میخ مصرفی: 50-10 میلیمتـر
سوزنکوب سوزن 80 - 8016
سوزنکوب سوزن سری 80
برند: NIV
مدل: 8016
سـوزن مصرفی: سری 80
طــــول سوزن: 16 - 6 میلیمتـر
میخکوب میخ نواری - CN70
میخکوب میخ نواری
برند: NIV
مدل: CN70
قطر میـخ مصرفی: 2.9-2.3میلیمتر
طول میخ مصرفی: 70-45 میلیمتـر
نوع ساق: ساده،دنده ای، مته ای
مدلهای مشابه:
MAX CN70,BOSTITCH N70CB,BeA 700DC,FASCO CN70
میخکوب میخ نواری - CN55
میخکوب میخ نواری
برند: NIV
مدل: CN55
قطر میـخ مصرفی: 2.3-2.1میلیمتر
طول میخ مصرفی: 57-25 میلیمتـر
نوع ساق: ساده،دنده ای، مته ای
مدلهای مشابه:
,MAX CN55,BeA550DC BOSTITCH N57C,SENCO PALLETPRO 57