میخ نواری دنده ای

میخ نواری دنده ای

میخ نواری دنده ای

رسانه جدید
ماده اولیه : فولاد کم کربن
شـکل سر : گرد - ساده
شکل نوک: الماسی بلند
شکل ساق: دنـده ای
قطر میخ : 3.75 - 2.00 میلیمتر
طول میخ: 90 - 40 میلیمتر
بدون پوشش
  • coil nail pack2

  • coil pack1

Loading

 

گیج میخ  قطر  طول  شکل ساق  تعداد میخ در کلاف  تعداد کلاف در کارتن  تعداد میخ در کارتن

 

14

 

2.00mm

 


 35,40,45mm

 

دنده ای 

 

300

60 18000
48 14400
50mm  36 10800

 

13

 

2.30mm

40,45,50mm


دنده ای 

 

300

40 12000
 50,55,60,65mm 30 9000 

 

 12

 

 2.65mm

40,45mm


دنده ای 

 

250

40 10000
50,55,60,65mm  30 7500 
70mm  20 5000 

 

 11

 

2.90mm

40,45mm


دنده ای 

 

225

40 9000
50,55,60,65mm   30 6750 
70,75,80,85,90mm  20 4500 

 

 10

 

 3.20mm

45mm

 

دنده ای

 

200

40 8000
50,55,60,65mm  30 6000 
70,75,80,85,90mm  20 4000 
 9  3.75mm 100,130mm دنده ای   150  10  1500
 

 

تعداد بازدید: ۱,۹۵۴
موردی یافت نشد.