سوزن منگنه سری 14

Loading

سوزن منگنه سری 14

رسانه جدید
ابعاد مفتول : 1.40x1.60 میلیمتر
عـرض تـاج : 10.7 میلیمتر
طــول پــا : 55-20 میلیمتر
نوع پوشش : مس

 

 شماره سوزن منگنه  عرض تاج  طول پا  پوشش  تعداد
 تعداد/خشاب  تعداد/جعبه
14-20
10.7 میلیمتر


 
20 میلیمتر 
مس 


70  2240
14-25 25 میلیمتر  70 2240
14-30 30 میلیمتر  70  2240
14-35 35 میلیمتر  70  2240
14-40 40 میلیمتر  70  2240 
14-45 45 میلیمتر 70 2240
14-50 50 میلیمتر 70 2240
14-55  55 میلیمتر  70  2240 
سوزن های مشابه: BeA 14 , BeA 155, ATRO 100, SENCO N 

 

تعداد بازدید: ۵,۰۶۲