سوزن منگنه سری 80

Loading

سوزن منگنه سری 80

رسانه جدید
ابعاد مفتول : 0.7x0.90 میلیمتر
عـرض تـاج : 12.7 میلیمتر
طـــول پــا : 18 - 6 میلیمتر
نوع پوشش : مس
 شماره سوزن منگنه  عرض تاج  طول پا  پوشش  تعداد
 تعداد/خشاب  تعداد/جعبه
80-6 
12.7 میلیمتر

6 میلیمتر 
مس 

 
125  5000  
80-8 8 میلیمتر  125 5000 
80-10 10 میلیمتر  125 4000 
80-12 12 میلیمتر  125 3000 
80-14 14 میلیمتر  125  3000 
80-16 16 میلیمتر 125 3000 
سوزن های مشابه:BeA 80 , OMER 80 , SENCO AT
تعداد بازدید: ۵,۰۹۹