میخ نواری ساده

Loading

میخ نواری ساده

رسانه جدید
ماده اولیه : فولاد کم کربن
شـکل سر : گرد - ساده
شکل نوک: الماسی بلند
شکل ساق: ســاده
قطر میخ : 3.75 - 1.65 میلیمتر
طول میخ: 130 - 27 میلیمتر
بدون پوشش
گیج میخ  قطر  طول شکل ساق   تعداد میخ در کلاف  تعداد کلاف در کارتن  تعداد میخ در کارتن

 

16

 

1.65mm

 27,32mm

 

ساده 

 

450

60 27000
 38mm 50  22500

 

14

 

2.00mm

 

27,30mm 


ساده 

 

300

60 18000
 35,40,45mm 48 14400
50mm  36 10800

 

13

 

2.30mm

32,40,45,50mm

 

ساده 

 

300

40 12000
 50,55,60,65mm 30 9000 

 

 12

 

 2.65mm

38,40,45mm

 

ساده 

 

250

40 10000
50,55,60,65mm  30 7500 
70mm  20 5000 

 

 11

 

2.90mm

40,45mm


ساده 

 

225

40 9000
50,55,60,65mm   30 6750 
70,75,80,85,90mm  20 4500 

 

 10

 

 3.20mm

45mm


ساده 

 

200

40 8000
50,55,60,65mm  30 6000 
70,75,80,85,90mm  20 4000 
 9  3.75mm 100,130mm ساده   150  10  1500
 

تعداد بازدید: ۴,۰۶۷