سوزن منگنه سری 35

Loading

سوزن منگنه سری 35

ابعاد مفتول : 0.90x2.30 میلیمتر
عـرض تـاج : 35 میلیمتر
طــول پــا : 15،18 میلیمتر
نوع پوشش : مس


 شماره سوزن منگنه  عرض تاج  طول پا  پوشش  تعداد
 تعداد/خشاب  تعداد/جعبه
35-15


35 میلیمتر

15 میلیمتر 


مس 

50 20000
35-18 18 میلیمتر  50 20000
 شماره سوزن های مشابه:ATRO 35 , BOSTITCH SW9040

 

تعداد بازدید: ۴,۴۷۰