سوزن منگنه سری 88

Loading

سوزن منگنه سری 88

رسانه جدید
ابعاد مفتول : 0.60x1.20 میلیمتر
عـرض تـاج : 13.2 میلیمتر
طــول پــا : 22 - 16 میلیمتر
نوع پوشش : مس

 

 شماره سوزن منگنه  عرض تاج  طول پا  پوشش  تعداد
 تعداد/خشاب  تعداد/جعبه
88-1613.2 میلیمتر

16 میلیمتر مس

100  4000
88-18 18 میلیمتر  100  4000
88-20 20 میلیمتر  100  4000
88-22 22 میلیمتر  100  4000 
 شماره سوزن های مشابه:ATRO 88 , BOSTITCH 88

تعداد بازدید: ۵,۲۱۷